BIM

AED project je již více než 10 let lídrem v oblasti BIM (Building Information Modeling). Plynule jsme v naší projekci přešli od rýsovacích prken, přes 2D CAD výkresy až k virtuálním informačním modelům staveb. Zatím co jiní plánují ve 2D, my projektujeme metodikou BIM.

Co pro nás BIM znamená?

Využití a aplikování metodiky BIM do praxe pro nás znamená posun směrem vpřed. Pomocí nové metodiky práce dokážeme lépe zpracovávat a vyjadřovat záměry všech zúčastněných stran – investora, architekta, jednotlivých profesí až po dodavatele. BIM se nám v praxi potvrzuje jako výrazně efektivnější proces. S jeho využitím nedochází ke ztrátám důležitých informací, každá změna, varianta návrhu geometrická i informační je v modelech zaznamenána „online“.

Využitím metodiky BIM se princip projektování nemění, ale mění se nástroje, které při projektové přípravě využíváme. Pro nás znamená aplikace procesu BIM do vlastní projekční praxe jednoznačnou budoucnost pro stavitelství, kterou v AED project již aktuálně žijeme a zároveň souzní i s výzvou Stavebnictví 4.0.

„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“Jan Werich

Jak s BIM pracujeme v AED project?

V posledních 10-ti letech usilovně pracujeme na vlastních standardech informačního modelování a uvádíme je do reálného života. Máme vlastní BIM oddělení, osvědčený přístup a originální, na mnoha projektech ověřenou metodiku. Nekopírujeme ostatní, ale systematicky se zabýváme vlastním vývojem a inovacemi.

Koordinační model Model konstrukční části a TZB Model konstrukční Model konstrukční a stavební část Model TZB rozvodů - komplet Model rozvodů UTCH Model rozvodů VZT Model rozvodů ZTI

Jak to děláme?

Metodou BIM informačního modelování vytváříme koordinované informační modely jednodušších i velmi složitých staveb. Využíváme prostorovou koordinaci technologických rozvodů, těžíme z modelů množství konstrukcí a prvků a snažíme se efektivně sdílet informační modely s ostatními účastníky procesů v rámci projektové přípravy. Maximální snahu zaměřujeme na kvalitu modelů vzhledem k jejich následnému využití v navazujících procesech. Vzhledem k mnohaletým zkušenostem se dá říci, že patříme mezi průkopníky BIM v České republice a dnes již máme za sebou desítky staveb projektovaných s využitím této technologie.

Díky našim zkušenostem poskytujeme tak oporu a podporu všem partnerům – zkušenějším i těm, kteří s BIM jen začínají. BIM pro nás není jen projekční metodou, naopak – snažíme se její rozsáhlé možnosti využití propagovat i v oblasti správy a údržby budov. Navíc se aktivně podílíme na činnosti BIM komunity v České republice – poskytujeme podporu a konzultace či školení širokému spektru zájemců o tyto technologie.

Navíc se aktivně podílíme na činnosti BIM komunity v České republice – poskytujeme podporu a konzultace či školení širokému spektru zájemců o tyto technologie.

Proč my?

Technologii BIM využíváme nejen pro novostavby, ale i pro rekonstruované objekty. Pomocí BIM AED project uvedlo do života širokou škálu staveb různého měřítka i typologie.