• Ocenění
  • BIM
Centrála ČSOB - SHQ

Lokalita

Praha 5

Plocha

67 400 m2

Typologie

Administrativní

Chronologie

2019

Nová budova ČSOB, pro 1400 zaměstnanců a 300 účastníků školení, umístěná na severním Radlickém svahu působí díky nápaditému rozčlenění na sedm, vzájemně propojených, pavilonů takřka nenápadně. Svůj podíl na tom mají i zelené střechy, které pohledově začleňují budovu do zazeleněného svahu.

Díky komplexnímu, integrovanému, přístupu projektanta k návrhu, budova získala mezinárodní certifikaci LEED Platinum v bodovém ohodnocení, které ji zařadilo na 6.-8. místo v Evropě a oproti referenčnímu objektu LEED má cca o 60% nižší spotřebu energie, což jí umožnilo veškeré potřeby chladu i tepla pokrýt zemními vrty.

Budova využívá veškeré smysluplně aplikovatelné prvky (aktivní stropy, noční větrání včetně možnosti denního přirozeného větrání, řízené osvětlení a TZB dle skutečné přítomnosti osob apod.) pro zajištění zdravého prostředí pro všechny zaměstnance.

Veškerá projektová dokumentace byla generována z Informačního Modelu Stavby (IMS) vytvořeného metodou BIM a IMS je využíván i pro správu a provoz budovy; budova SHQ obdržela cenu Stavba roku 2019 za rozsah využití technologie BIM.

„Mezi novými administrativními centry zvítězil projekt SHQ – nová budova centrály ČSOB v Praze 5, a to díky komplexnímu řešení pro firmy skupiny KBC, v rámci něhož byl kladen velký důraz na kvalitu prostředí pro zaměstnance, propojení budovy se stávající centrálou ČSOB a v neposlední řadě i na ekologická řešení a citlivé zasazení budovy do okolního prostředí.“

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Štěpán Chalupa

Investor

Radlice Rozvojová, a.s.

Ocenění

1. místo v soutěži Best of Realty 2020 v kategorii Nová administrační centra
Získala Ocenění Enviromentálně šetrný projekt roku
Získala mezinárodní certifikát LEED Platinum (6.-.8. místo v Evropě)
Získala ocenění Adapterra Awards v kategorii Pracovního prostředí
Cena za BIM za rozsah využití technologie BIM v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
 

BIM model 3D