Bytové domy Zahálka - objekty C a E

Lokalita

Praha 12

Objem

750 000 000 CZK

Plocha

23 261 m2

Typologie

Obytné

Chronologie

2022

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve stupni pro územního rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) a zadavatele stavby (DZS).

Autoři projektu

Y. A Yashar Architects Ltd.

Investor

E-REAL MIRROR, a.s.