• Ocenění
Administrativní budova Main Point Karlín

Lokalita

Praha 8

Objem

750 000 000 CZK

Plocha

38 200 m2

Typologie

Administrativní

Chronologie

2011

Maint Point Karlín

Nová dominanta osobité pražské čtvrti byla postavena jako jedna z nejmodernějších administrativních budov v republice – unikátní nejen architektonickým výrazem ale i použitím technologií dodržujících principy trvale udržitelné výstavby. Stavba se uchází o zisk „zeleného“ amerického certifikátu kvality LEED.

Architektonický návrh studia DaM hledal takovou strukturu nové zástavby, která vytěží z daného pozemku maximum a zároveň neztratí nic ze svých kvalit při důsledném dodržení všech daných regulací a omezení. Pro dosažení tohoto cíle využívá originálního amorfního půdorysu a zaoblené fasády. Zvolený půdorysný tvar respektuje všechna regulační omezení a zároveň nabízí maximum využitelných ploch. Objekt má 10 nadzemních podlaží kdy 2 poslední podlaží ustupují směrem k ulici Pobřežní a 3 podzemní podlaží. Pěší lávka prochází objektem – stávající byla prodloužena o jedno schodišťové rameno a nově založena na stropu 1. PP. Druhým podzemím objektu prochází proplachovací kanál napájený vodou z Vltavy, který přivádí vodu do Libeňských doků. Tato voda je rovněž využívána pro ekologický a efektivní systém chlazení budovy.

Organické tvary umožňují velmi variabilní kancelářské využití. Plynulá křivka fasády umožňuje umístění plnohodnotných pracovních míst po celém svém obvodu. Fasáda je modulována podle rozvržení pracovních míst. V těchto modulech lze stavět příčky a tak je umožněno jakékoliv využití – od buňkových přes kombi až po halové kanceláře – přesně dle potřeb majitele.

Svislé nosné konstrukce (podzemní stěny, stěny schodišťového jádra a sloupy) jsou monolitické železobetonové, obvodový plášť je částečně vyzdívaný z cihel a částečně tvořený zavěšenou fasádou. Základová deska je železobetonová, stropní desky jsou oboustranně pnuté mezi jednotlivými sloupy a výtahovými šachtami. V místech, kde je to dispozičně možné, je okraj desky vyztužen železobetonovým trámem. Unikátní statické řešení přinášejí šikmé sloupy v 1. NP a 2. NP kterými je elegantně vyřešen přechod nosného sytému garáží v podzemních patrech a nosného systému kanceláří v 3.-10. NP.

Charakteristický výraz fasády formují svislé pruhy – kombinace pásových oken obkladu velkoformátovými deskami z probarveného sklobetonu s provětrávanou vzduchovou mezerou, s izolantem z hydrofobní minerální vaty. Parametry a řešení fasády umožnily použití indukčních jednotek pro větrání a chlazení budovy. Toto řešení přináší velmi komfortní vnitřní prostředí rovnoměrnou teplotu a distribuci čerstvého vzduchu bez toho, že by lidé byli obtěžováni prouděním vzduchu nebo hlukem.

Koncepce domu počítá s umístěním reklamních ploch a to ve třech variantách. Částečně transparentní nad úrovní atiky a reklamní sloup v parteru. Konkrétní řešení bude součástí dalšího stupně projektové dokumentace.

 

Vztah k projektu

Výkon funkce hlavního inženýra profese, včetně koordinace profesí, a zpracování stavební části ve všech stupních projektové dokumentace.

Autoři projektu

Ing. arch. Petr Malinský, Dipl. arch. Richard Doležal, ETH/SIA

Investor

Main Point Karlin, a.s.

Ocenění

  • 5 hvězdiček v mezinárodní soutěži International Property Awards 2011 v kategorii Best Office Development
  • 1. místo v soutěži Nejlepší z realit 2011 v kategorii Nová administrativní centra
  • 1. místo na veletrhu MIPIM Awards 2012 v kategorii Nejlepší kancelářský a obchodní objekt
  • získal mezinárodní certifikát Leed Platinum
  • Stavba roku 2012: Cena ministra průmyslu a obchodu
  • Stavba roku 2012: Cena časopisu Stavitel