Aktuality

Vyjádření AED project k aktuální situaci

Vážení zákazníci, spolupracovníci, partneři, Společnos AED project si je vědomá naléhavosti aktuální situace, proto přistoupila k opatřením směřujících k zajištění bezpečnosti všech spolupracovníků ve snaze zachovat maximální možnou součinnost v plnění svých závazků vůči zákazníkům.

Opatření pro zajištění plnění závazků vůči zákazníkům:

AED project v rámci všech plánovaných nebo aktuálních zakázek stanoví ve spolupráci s objednatelem priority, u kterých je nutné pokračovat pro zabezpečení výstavby, důležitého termínu apod., a těm se bude následně přednostně věnovat. Činnost pracovníků TDI bude zabezpečena v rozsahu odpovídajícím průběhu stavby, vždy po dohodě se správcem stavby. Prioritou zůstávají především zakázky ovlivňující stavební činnosti na probíhajících stavbách.

 

Opatření směrem k zaměstnancům a stálým spolupracovníkům:

Do odvolání se ruší

- všechna školení, která společnost organizuje nebo pořádá (externí i interní), kromě e-learning,

- výuka cizích jazyků,

- všechny porady, kontrolní dny a jiná setkání, která nelze nahradit konferenčním hovorem nebo videokonferencí,

- všechny služební cesty a jednání mimo kancelář s výjimkou těch, které jsou odsouhlaseny vedením společnosti,

- u všech zaměstnanců, jejichž dostupnost může být zachována formou elektronické komunikace či telefonicky, je nařízena práce z domova.

 

V případě výjimečných událostí nás neváhejte kontaktovat, pokusíme se najít odpovídající řešení.

 

Za vedení společnosti

Zbyněk Ransdorf a Aleš Marek