UTB - Vzdělávací komplex, Zlín

Lokalita

ČR

Objem

414 000 000 CZK

Plocha

13 088 m2

Typologie

Občanské - ostatní

Chronologie

2017

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních

Autoři projektu

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, Ing. arch. Petr Vágner

Investor

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně