Technologický a výzkumný objekt VŠUP

Lokalita

Praha 1

Objem

1 000 000 000 CZK

Plocha

7 100 m2

Typologie

Občanské - školy

Chronologie

2021

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Projektový ateliér UMPRUM, prof. Ing. arch. Ivan Kroupa, Ing. arch. Tomáš Zmek, Ing. arch. Jana Moravcová

Investor

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze