• Ocenění
Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava

Lokalita

ČR

Objem

1 000 000 000 CZK

Plocha

55 000 m2

Typologie

Multifunkční

Chronologie

2012

Záměrem investora je zhodnotit stávající komplex pivovaru a spolu s dostavbou nových částí vytvořit objekt občanské vybavenosti, areál Společenského centra Breda & Weinstein v minimální vzdálenosti od centra Opavy.

Mělo by tak vzniknout pulsující společenské centrum s multikinem sloužící danému i širšímu území, kde jsou moderní architekturou doplněny některé stávající architektonicky a historicky cenné stávající části a fragmenty pivovaru, ve spojení s učebnicovou architekturou historické památky OD Breda a Weinstein, přesahující význam České republiky.

Charakteristiku nového komplexu určují stávající výrazné budovy. Stará a Nová Sladovna, Spilka, Varna a komín jsou mohutné objekty umístěné v rostlé geometrii původního komplexu pivovaru. Koncept vnitřních veřejných prostorů – atrií a základní provozní schéma určuje právě umístění  stávajících objektů. Hlavní vícepodlažní veřejné prostory se střešním zasklením budou umístěny podél těchto stávajících objektů tak, aby tyto objekty byly viditelné jako celek tj. většinou ze dvou nebo tří stran.

V navrhovaném komplexu se zdůrazňuje kontrast mezi stávajícími budovami a novými hmotami a to jak ve tvaru, tak i v materiálech. Fasády nových budov jsou navrženy v kombinaci hladkých zateplených betonových panelů s podpůrnou konstrukcí pro popínavé rostliny, obkladových panelů z mléčného skla, obkladu z rastru dřevěných lamel z tvrdého exotického dřeva s podpůrnou konstrukcí pro popínavé rostliny.

Ve stávajících objektech se provádí množství zásahů – vybourávají se nové otvory, odstraňují cihelné nosné pilíře nahrazují novými. Zachovány zůstanou stávající litinové sloupy v prostoru spilky, které dotváří celkovou atmosféru historicky cenných prostor. Nosnou konstrukci nového objektu bude tvořit železobetonový skelet doplněný nosnými železobetonovými stěnami. Lokálně systém doplňují vložené ocelové konstrukce.

Stropy nad jednotlivými podlažími nové části objektu jsou navrženy jako železobetonové monolitické deskou. Dílčí částí stropů v mezaninech, některých stávajících objektech a multikinu jsou navrženy jako ocelové konstrukce.

 

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Ing.arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Rosová, Ing. arch. Jaroslav Šafer

Investor

Breda & Weinstein a.s.

Ocenění

  • Titul Stavba roku 2013
  • Čestné uznání Grand Prix Obce architektů 2013 v kategorii Rekonstrukce
  • 3. místo v soutěži Nejlepší z realit 2013 v kategorii Obchodní centra
  • Česká cena za architekturu 2017 - Mimořádná cena Ministerstva průmyslu a obchodu za přístup a revitalizaci průmyslového objektu