• Ocenění
Klášter premonstrátů Teplá, vzorová obnova NKP

Lokalita

ČR

Objem

500 000 000 CZK

Plocha

6 500 m2

Typologie

Ostatní

Chronologie

2015

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních.

Autoři projektu

AED project, a.s.

Investor

Kanonie premonstrátů Teplá

Ocenění

  • Titul Stavba roku 2016 Karlovarského kraje
  • Cena Inženýrské komory 2016