Karlín Park

Lokalita

Praha 8

Objem

300 000 000 CZK

Plocha

18 626 m2

Typologie

Obytné

Chronologie

2018

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP), provedení stavby (DPS) a autorský dozor (ADT), včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Arch. Gal Karagula

Investor

Daramis, Raifaisenbank