Karlin Hall

Lokalita

Praha 8

Objem

150 000 000 CZK

Plocha

6 500 m2

Typologie

Administrativní

Chronologie

2013

Přestavba nevyužívané haly Kotlárna, která byla v minulosti využívána jako průmyslový objekt na výrobu strojírenských zařízení pro účely vydavatelství Ekonomia.

Objekt byl v období okolo roku 1850 až do roku 1950 několikrát přestavován tak, jak se měnil výrobní program a provozní potřeby majitele haly, vlastní konstrukce haly a její vnitřní uspořádání tak nesou viditelné stopy postupných přestaveb a stavebních úprav. Svislé nosné konstrukce jsou ze smíšeného cihelného a opukového hrubého řádkového zdiva na vápennou maltu. Střechu podepírají ocelové a ocelobetonové sloupy, vodorovné nosné konstrukce tvoří ocelové příhradové vazníky. Stávající 2-patrová vestavba má železobetonové stropy.

Rekonstrukce navazuje na stávající konstrukce s maximálním využitím a respektováním současného stavu. Nové dispozice byly maximálně uzpůsobeny novému využití objektu.

Ústředním prostorem bude hala redakce, která bude zabírat převážnou část přízemí včetně celého rozsahu nově vestavěné galerie. Hlavní technologické centrum celého objektu je situováno v jihozápadním rohu budovy v oblasti tzv. „Výtopny“. V prostoru, který je v současné době otevřen na celou výšku stavby (cca 18 m) bude provedena vestavba technických podlaží.

Pro vytvoření nové dispozice jsou nutné drobné stavební úpravy zahrnující zazdění stávajících nik, nebo okenních či dveřních otvorů, popřípadě prolomení parapetů pro vytvoření nových dveřních otvorů. Nová dispozice maximálně respektuje stávající konstrukce a vestavba nových konstrukcí je co nejvíce navržena hlavně z lehkých materiálů na bázi sendvičových desek na ocelové konstrukci.

Novým prvkem areálu bude pasáž, která propojí východní část haly s ul. Pernerova s možností budoucího propojení do stávající pasáže vedoucí mezi obytnými bloky až do ul. Křižíkova.

Vznikne tak veřejně přístupná a částečně zastřešená pasáž, ze které budou realizovány hlavní vstupy do prostoru vydavatelství, nájemních jednotek a do plánovaného nového administrativního objektu.

 

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Ricardo Bofill Taller de Arquitectura a AED project, a.s.

Investor

North-Line, a.s.