Emílie a Františka, rezidence Černošice

Lokalita

ČR

Objem

50 000 000 CZK

Plocha

2 300 m2

Typologie

Obytné

Chronologie

2016

Vztah k projektu

Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Autoři projektu

Šafer Hájek architekti

Investor

IBS-Rokal s.r.o.