Aktuality

Fakulta humanitních studií nominovaná na Českou cenu za architekturu

Přestavba menzy kolejí 17. listopadu pro potřeby FHS UK, jejíž projekt podle návrhu architektů Kuba - Pilař měla na starosti naše kancelář, byla nominovaná na nejprestižnější českou architektonickou trofej. To, zda nominaci promění v zisk jednoho z ocenění se veřejnost dozví v listopadu.

Zdroj: Česká cena za architekturu

Původní objekty menzy a kolejí architekta Karla Pragera zůstaly jen torzem nedokončeného areálu univerzitního kampusu na břehu Vltavy. Samotná menza nebyla nikdy plně využita k zamýšlenému účelu. Stavba z 80. let minulého století s náročnou konstrukcí zvedaných stropů a hlubokou centrální čtvercovou dispozicí měla nespornou architektonickou kvalitu odpovídající době svého vzniku. Pro nové využití Fakultou humanitních studií však byla nutná radikální proměna.
Návrh přestavby zachovává vnější tvar, podlažnost a proporce původního objektu menzy. Zásadním zásahem je vytvoření velkorysého centrálního prostoru dvorany s horním osvětlením pronikajícím mezi nosníky střešního světlíku. Mezi použitými materiály převládá pohledový beton kombinovaný s jemnou kovou sítí podhledů, černá stěrka podlahy a bílé truhlářské prvky a nábytkové vybavení.