Aktuality

AED v soutěži Stavba roku 2021

Našim želízkem v ohni letošního ročníku soutěže je Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby Fakulty humanitních studií UK, kterou pro FHS UK navrhli architekti Kuba & Pilař , zhotovitelem je stavební společnost Konsit. AED dodalo projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost pro všechny fáze projektu.

Východiskem pro architektonické řešení rekonstrukce objektu je konstrukční návrh a centrální koncepce stávající budovy od architekta Karla Pragera. Samotná rekonstrukce se týká nízkopodlažního objektu, který svým obestavěným objemem vychází z původního návrhu. Cílem rekonstrukce bylo zachování technologie zdvihaných stropů. Atypickým řešením je konstrukce prosklené předsazené terčové fasády okolo celé budovy. Budova byla rekonstruována za účelem vytvoření učebních prostor – učeben, seminárních a přednáškových sálů vč. auly pro cca 300 osob. Pro pedagogický sbor byly vytvořeny pracovny a kanceláře dle profesního zaměření. Centrálním prostorem objektu je dvorana navržená na výšku tří podlaží, lemovaná ochozy a zastropená proskleným světlíkem o celkových rozměrech 30 x 30 m.