Aktuality

Dvě ocenění ve dvou nejvýznamnějších architektonických soutěžích!

Další z projektů, na nichž se výraznou měrou podílela naše kancelář, uspěl hned ve dvou nejprestižnějších architektonických soutěžích. Rekonstrukce bývalé mensy Fakulty humanitních studií UK (Kuba - Pilař architekti) se stala Finalistou České ceny za architekturu a zároveň vítězem Grand Prix Obce architektů.

Českou cenu za architekturu vyhlašuje každoročně Česká komora architektů. Grand Prix Architektů navazuje na tradiční soutěž Grand Prox Obce architektů, která je i jejím vypisovatelem. V obou soutěžích rozhodovala o vítězi prestižní mězinárodní porota složená z aktivních architektů z předních zahraničních studií. Shortlist 55 vybraných projektů v soutěži Grand Prix Architektů najdete zde, oceněné stavby v rámci České ceny za architekturu pak zde