Výstavy

Twenty after Twenty CZ - SK

Československá výstava v Galerii Jaroslava Fragnera prezentující především kreativní přístup a myšlení mladých architektů, kteří začali studovat vysokou školu po sametové revoluci. Místo klasických modelů vystavila přímo realizace, i když poněkud netradiční: CZ – psí boudy, SK – ptačí budky. AED project podpořil výstavu, která se konala od 17.10.2009 do 10.01.2010 sponzorským darem.

Výstava se konala pod záštitou Václava Riedlbaucha, ministra kultury České republiky a Marka Maďariče, ministra kultury Slovenské republiky. 

20. výročí 17. listopadu svádělo jako každé kulaté výročí k bilancování. Právě těch dvacet let, která uběhla od sametové revoluce, bylo jedním z impulzů k této československé výstavě. Chtěli jsme vytvořit platformu pro přátelské setkání 40 architektů či ateliérů z bývalého Československa.

Tyto kolektivní přehlídky zpravidla prezentují skutečnou, vážnou architekturu, proto se kurátorský kolektiv shodl na tématu architektury „vážné – nevážné“, architektury pro naše zvířecí souputníky. Je to reálná architektura, konceptuální přístup, hra... Vlastně to, co můžeme najít i u skutečných staveb nebo co je příznačné pro profesionální tvorbu vybraných architektů.

Kdo vlastně tvoří tento federativní výběr: hvězdy, hvězdičky, renomovaní architekti i ti, které sláva teprve čeká. Někteří se již etablovali, někteří již nějakou dobu září, někteří již mají za sebou mezinárodní prezentace, jiní na svoji slávu teprve čekají. A to je právě na tomto výběru to zajímavé, že není založen na zásluhách, ale na kreativitě a potenciálu architektonického sdělení.

Objekty jsou odpovědí na otázku, jak tyto generace přistupují k takovému, možná až dadaistickému, zadání. Jak moc je zajímá, z jakého úhlu k němu přistoupí, jak specificky zhmotní ideu zadání a jak jejich výsledný projekt zapadne do celkové figury výstavy.

Projekt zahájený v Praze v předvečer 17. listopadu byl reprízován v polovině ledna 2010 v prostorách Design Factory v Bratislavě, která je pořadatelem za slovenskou stranu. Tato společná výstava je pokračováním několikaleté spolupráce obou institucí (GJF a DF) při vzájemném představování současné české a slovenské architektury. Výstava, která se nese více v poloze volnější tvorby, je doplněna katalogem, kde je každý ateliér představen třemi vybranými projekty. Z nich lze vyčíst, o co tomuto vybranému portfoliu architektů v jejich tvorbě či úsilí za lepší zítřky jde. Jsou zde zastoupeny realizace i projekty, vize a sny.