Aktuality

Aleš Marek: AED project žije a pracuje!

Ani v aktuální situaci se počítače našich zaměstnanců a spolupracovníků nezastavily. „Pořád pracujeme na plný výkon,“ říká v rozhovoru místopředseda představenstva Aleš Marek.

Jak dnes hodnotíte opatření, které AED project zavedlo v reakci na situaci?

S vědomím odpovědnosti za zdraví našich zaměstnanců, obchodních partnerů a jejich rodinných příslušníků jsme umožnili v maximální míře práci z domova.  Zaměstnancům, kteří vykonávají pracovní náplň formou home-office byly vytvořeny potřebné podmínky a jsou plně k dispozici na telefonu nebo e-mailu. V rámci ochrany jsme zrušili školení a schůzky, přesto vynakládáme veškeré úsilí, aby tato situace neovlivnila kvalitu a včasné dodání práce.

Ti, kteří se vrátili ze zahraniční dovolené dodržují karanténu a všechny zaměstnance jsme požádali, aby informovali o svém zdravotním stavu. Zjištěné informace nebo zkušenosti bezodkladně kolektivu sdělujeme. Doporučujeme nejvhodnější postup, zodpovídáme dotazy a sledujeme vývoj situace.

Projevila se karanténa na vašich zakázkách? Cítíte již teď po pár týdnech nějaké významné změny či jejich úbytek v důsledku vládních opatření?

Necítíme žádný úbytek v zakázkách, ale máme pocit, že se některé zakázky začínají trochu zpomalovat, i když jsme s našimi klienty v pravidelném kontaktu pomocí videokonferencí a sdílíme s nimi veškeré dokumenty, tak jako obvykle, přes datová úložiště na cloudu… prostě setkání „tváří v tvář“ je při naší práci čas od času nezbytné. Nicméně pracujeme na všech projektech se stejným nasazením jako v normálních podmínkách, takže dostojíme svým závazkům podle dohodnutých podmínek.

Jak na opatření reagují vaši zaměstnanci? Co dělá AED project pro dobrou (nejen) pracovní atmosféru? Přece jen, právě kvalitní a zkušený tým je jednou z mimořádně silných stránek vaší kanceláře…

Naši zaměstnanci pochopili situaci velmi rozumně a loajálně … průběžně je informujeme o vývoji situace ve firmě a jsme spolu v pravidelném kontaktu. Umožnili jsme těm, kteří o to projevili zájem, pracovat z domova, dále dezinfikujeme kanceláře, zaplatili jsme zájemcům testování, opatřili ochranné pomůcky, … Ale hlavně organizačně i finančně mají stejné zázemí v naší firmě, jako v době před pandemií.

V mnoho oborech už teď pociťujeme významnou nejistotu, začalo propouštění. Ozývají se hlasy volající po podpoře ze strany státu. Jak by mohl vašemu oboru konkrétně pomoci stát? A má vůbec pomáhat?

Vše se odvine od toho, jak budou protivirová opatření dlouho trvat … ale myslím si, že našemu oboru by měl stát pomáhat úplně stejně jako jiným. Ale přeci něco mě napadá jedna konkrétní a specifická pomoc: schválit novelu Stavebního zákona.

Dokážete odhadnout, jak se projeví důsledky pandemie ve vašem oboru obecně? Třeba v závislosti na celkové ekonomické situaci... Přece jen, stavebnictví vytváří trvalé hodnoty, má větší setrvačnost.

Myslím si, že situace v našem oboru bude odlišná, než byly následky finanční krize 2008-11. Po ní došlo skutečně k nesmyslnému tlaku na snížení cen a zkracování lhůt. To se projevilo masivním úbytkem aktivních projektantů v oboru a v posledních letech k tomu, že si nás někteří klienti začali „rezervovat“. Takže vzhledem k tomu, jak je náš obor personálně poddimenzovaný se nebojíme, že nebudeme mít práci ani v době „povirové“.