01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg

Polyfunkční domy Centrum západ C

Chronologie: 2005
Objem: 100 000 000 CZK
Plocha: 4 320 m²
Typologie: Obytné
Lokalita: Praha 13

Autoři: Ing. arch. Jiří Zavadil
Investor: Navatyp a.s.
Vztah k projektu: Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Soubor polyfunkčních domu s převahou bytů v lokalitě Praha-Nové Butovice.

Objekty označovaný jako Centrum Západ „C“ měl navázat a dotvořit koncept nových obytných bloků „A“ a „B“ postavených v předchozích letech podle návrhu Tomáše Brixe. Výstavba byla limitována i blízkostí metra - do cca poloviny řešeného pozemku z jihu zasahuje ochranné pásmo metra. S vlastním objektem metra nejsou objekty v přímém dotyku (i když nejmenší vzdálenost je pouhých 8m).

Objekty CENTRA ZÁPAD C jsou rozděleny do dvou hmot - křídel téměř kolmých na Petržílkovu ulici. Východní delší a vyšší křídlo je složeno ze dvou osmipodlažních domů C1 a C2, západní nižší a kratší křídlo tvoří jeden sedmipodlažní dům C3. Všechny tři objekty mají dvě podzemní podlaží a ustoupené nejvyšší podlaží s mezonetovými byty. Pod oběma křídly je navržena podnož, která slouží pro komerční provozy a služby se vstupem z podloubí.

Hmota obou hlavních křídel tedy postupně klesá směrem na jihozápad k Centrálnímu parku Jihozápadního města. Obě křídla tvoří samostatné stavební objekty a jsou na sobě konstrukčně nezávislé.

Vnitřní komfort bytových domů podtrhuje – vedle zmíněné příznivé orientace a eliminace komunikačních prostor na nejnižší možnou míru – i vlastní konstrukce. Byty je možné slučovat do větších a vnitřní dispoziční uspořádání je možné přizpůsobit požadavkům obyvatel. Konstrukční systém umožňuje i případné pozdější dispoziční úpravy dle změněných nároků vlastníků bytů (vnitřní příčky jsou bez instalací ZT vyhotoveny ze sádrokartonu). Součástí téměř každého bytu je balkon nebo balkony, či terasa.

Objekty jsou založeny na pilotách, v místech mimo garážová stání je základová deska. Nosná konstrukce stavby je navržena jako železobetonový monolitický skelet, výplňové konstrukce z keramických tvárnic a příčkovek, část vnitřních příček je sádrokartonových.

Zelené plochy kolem vlastních objektů navazují na pěší promenádu na trase metra (příprava rekonstrukce), na nově navrhovanou parkovou plochu na západě a návazně pak na Centrální park Jihozápadního města.