01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg 08.jpg 09.jpg

Dostavba domu Jeseniova č.p. 500

Chronologie: 2005
Objem: 60 000 000 CZK
Plocha: 2 809 m²
Typologie: Obytné
Lokalita: Praha 3

Autoři: Ing. arch. Jan Kupka, Ing. arch. Miloslav Vajtr
Investor: Leonardo Investment s.r.o.
Vztah k projektu: Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Dostavba a rekonstrukce bývalé školy v Praze na Žižkově.

Objekt se nachází na rozhraní kompaktní zástavby Žižkova a extenzivní zeleně při úpatí vrchu Parukářka (též Sv. Kříže). Charakter dostavby do značné míry předurčily budovy v sousedství – bloky panelových domů ze severu, mateřská škola a rekonstruovaný bytový dům z jihu.

Předmětem rekonstrukce byla částečně podsklepená zděná třípodlažní budova s trámovými stropy a sedlovou střechou. Vlastní stavba byla dispozicí a architektonickým řešením uličního průčelí příkladem typické rakousko-uherské školní budovy.

Rekonstrukce původní budovy zachovala její celkový ráz i materiály – nosné smíšené zdivo z kvádříkové opuky a plných cihel, stejně tak i masivní hlavní schodiště. Nenosné stěny bylo potřeba vybodovat znovu. Přístavba je navržena v současném architektonickém rukopisu, bez historizujících reminiscencí. Celá přístavba je lehkým objektem/kusem nábytku vloženým do dvorní zahrady. Kontrastuje s tradiční těžkou fasádou bývalé školy.

Vnitřní dispozice v rekonstruované části byly předurčeny dvoutraktovým členěním školní budovy. Denní místnosti jsou situovány na jižní fasádu, interiér je prodloužen balkonem. Část balkonu podél kuchyně slouží jako zimní zahrada, tato pak pomáhá regulovat tepelné zisky v interiéru v letním období. Balkony a navazující zimní zahrady jsou provedeny jako lehká přisazená konstrukce.

Pětipodlažní přístavba respektuje půdorysnou stopu stávajícího přízemního objektu. Výškově je členěna odlišně od hlavní budovy. Tři nejvyšší podlaží jsou ustoupena a vytváří terasy. Přístavba je napojena na původní schodiště a společný výtah. Její přiznanou moderní tvář charakterizuje lehký fasádní plášť z cementovláknitých desek s arkýři.