01.jpg 02.jpg 03.jpg 04.jpg 05.jpg 06.jpg 07.jpg

4.NSS Sítě Eurotel

Chronologie: 2005
Objem: 150 000 000 CZK
Plocha: 4 990 m²
Typologie: Průmyslové
Lokalita: Praha 4

Autoři: Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Oldřich Hájek
Investor: Eurotel, s.r.o.
Vztah k projektu: Kompletní zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, včetně inženýrské činnosti.

Objekt provozního centra mobilního operátora (dnes Telefónica O2) v Praze-Chodově.

Stavba jako protihluková bariéra pro residenční čtvrť v sousedství. Budova centra je navržena tak, aby se materiálovým řešením a měřítkem co nejvíce přiblížila svému okolí – nesourodé výstavbě na okraji panelového sídliště, v těsné blízkosti dálnice D1. Stavbu tvoří nižší křídlo laboratoří spojené s vyšší, technickou částí se sály.

Ve fasádách křídla laboratoří provozního centra jsou zdůrazněny vodorovné prvky betonové konstrukce stropních desek. Hrana desky (vytvořená betonovým lemem desky připevněným pomocí Mea profilů) vystupuje před líc vlastní fasády. Fasáda mezi těmito deskami je navržena v kombinaci více typů skel (čiré, mléčné, barevné), hliníku, a krytů žaluzií ze zinkového plechu. Ve třetím nadzemním podlaží je balkon se skleněným zábradlím. Část přízemí je uskočená a vytváří mělké podloubí vedoucí návštěvníka ke hlavnímu vstupu. Nad hlavními vstupy jsou zavěšeny skleněné markýzy.

Fasády křídla sálů jsou horizontálně děleny na dvě části: sokl a nástavba. Sokl končí ve výšce 2NP a je ve fasádě definován pravoúhlou osnovou rámů, tvořených z betonových sloupů a příčlí. Tato osnova je ukončena ve výšce podlahové desky ve 2NP naznačenou římsou. Obvodový plášť nástavby je z panelů tahokovu a je částečně průhledný. Výrazným motivem jsou čtyři viditelné nerezové komíny.

(Z autorské zprávy)