SC BREDA&WEINSTEIN je Stavbou roku!

Rekonstrukce a dostavba bývalého pivovaru v Opavě na moderní společenské a obchodní centrum zvítězila v soutěži Stavba roku 2013. Architektem nového centra je ateliér Šafer Hájek architekti, pod projektem je podepsána kancelář AED project.

breda_stavba_roku_2013.jpg

Odborná porota pod vedením Radomíry Sedlákové ocenila "velkorysou proměnu vysloužilého pivovaru na nové společenské a obchodní centrum města se zřetelem k citlivému urbanistickému řešení".