Projekty AED ve Stavbě roku

Park Malinová Chrpová a Main Point Karlín postoupili do druhého kola soutěže Stavba roku 2012.

O celkových vítězích v jednotlivých kategoriích bude rozhodovat porota ve složení: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. Miloslav Mašek, CSc. (SPS v ČR), Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc. (Nadace ABF), Doc. Ing. František Kulhánek, CSc., (Economia a.s.), Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR), Ing. Tomáš Chromý (ČKAIT) a Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D., ČVUT, Fakulta stavební, katedra architektury.

více - http://www.stavbaroku.cz/printSites.do?Dispatch=ShowContestList&coid=41&group=registered