Otevření nové budovy ČSOB

27. června byl v pražských Radlicích slavnostně otevřen Kampus ČSOB: nová unikátní stavba postavená podle návrhu ateliéru Chalupa architekti, kde kancelář AED project působila v roli manažera projektu a hlavního inženýra.

csob_kampus.jpg

Nová budova komponovaná jako soustava pavilonů vrostlých do svahu zaujme mj. svým ekologickým řešením: vytápěním a chlazením řešeným pomocí geotermálních vrtů či mimořádnou plochou zelených střech. Budova kampusu, v níž najde práci až 4000 zaměstnanců banky, se tak zařadila mezi "nejzelenější" stavby v metropoli.