Kotelna s cenou ze Stavby roku!

Kotelna Park Radlice v Praze získala Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu.

StavbaRoku2017.jpg

Stavbu postavenou podle návrhu architekta Petra Sticzay-Gromského a projektu kanceláře AED project získal ocenění za ojedinělou proměnu bývalé kotelny na nápaditě pojaté firemní sídlo se zřetelem k využití dochovaných konstrukcí.
Odborná porota udělila Zvláštní cenu za "nejlepší průmyslovou stavbu tomuto stavebnímu dílu, a to za vytvoření veřejnosti dobře přístupného místa pro servis a předváděcích prostor domácích spotřebičů při zachování genia loci objektů bývalé továrny."