Grand Prix pro Park Chrpová

Park Chrpová podle návrhu studia Šafer-Hájek architekti a kanceláře AED project získla cenu v aktuálním ročníku Grand Prix architektů 2012 v kategorii Krajinářská tvorba a zahradní architektura.

PARK_CHRPOVA.jpg

Autoři: Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Jaroslav Šafer / Šafer Hájek architekti spol. s.r.o.

Hodnocení poroty Park nabízí příjemné prostředí, které nepochybně dobře slouží různým skupinám návštěvníků. Nové prvky drobné architektury i formování terénu pozdvihly estetickou kvalitu místa, zároveň zůstávají v souladu s praktickými požadavky. Přínosem je i dopravní zklidnění a nová prostorová organizace pohybů. Porota ocenila nejen architektonický koncept, ale i zásluhu investora - městské části Prahy 10 o zlepšení úrovně veřejného prostoru.

více - http://www.grandprix-architektu.cz/cz/grandprix-architektu/aktualni-rocnik/grand-prix-2012/c2128