Cena Opera Historica pro klášter v Teplé

V prvém ročníku cen Opera Historica: Pocta památkové péči byla za Karlovarský kraj oceněna rekonstrukce Kláštera premonstrátů v Teplé. Cenu udělila hejtmanka Jaroslava Mračková Vildumetzová opatovi Filipu Zdeňku Lobkowitzovi. Za AED project byli předávání přítomni Aleš Marek a Petr Okleštěk.

Opera_Historica.jpg

Klášter premonstrátů v Teplé byl založen v roce 1193. Obnovení svého bývalého postavení, po škodách v důsledku husitských válek a bojů mezi katolíky a utrakvisty, dosáhl až počátkem 16. století. V 17. století byla zahájena výstavba podle nové velkorysé koncepce a v 18. století byl zveleben interiér konventního kostela. Počátkem 20. století byl klášterní areál radikálně rozšířen. Jeho vzhled se zásadně změnil dostavbou budov knihovny a muzea. V roce 1990 byl klášter vrácen tepelské kanonii ve značně zuboženém stavu. Areál byl citlivě a velkoryse obnovován v letech 2009–2015. K nejhodnotnějším částem objektu, mezi něž patří zejména Modrý sál a letní refektář, bylo přistupováno konzervačním způsobem, stejně tak k restaurování cenných malířských a štukových výzdob, podlah, vestavěného nábytku a dalších.