Cena ČKAIT pro AED

Aleš Marek, Petr Okleštěk a Ivan Hodek získali pro AED Cenu ČKAIT 2016 za projekt Obnovy kláštera premonstrátů v Teplé.

Ploha__4_Cena_Inenrsk_komory.png

Prostřednictvím Ceny Inženýrské komory ČKAIT veřejně oceňuje práci autorizovaných inženýrů a techniků z celé republiky a zároveň inspiruje začínající inženýry a techniky, nebo studující na technických školách, k podobným unikátním dílům, inženýrským návrhům ve všech autorizačních oborech a specializacích.

AED project cenu získal za citlivou rekonstrukci premonstrátského kláštěra. "Klíčovým problémem obnovy bylo klimatické a statické zajištění stavby. Barokní štolový systém, který dříve spojoval funkci kanalizační s odvodňovací, byl důkladně prozkoumán a nově využit k provětrání dutin pod povrchem podlah. Pro stabilizaci vnitřního klimatu byl instalován soubor tepelných čerpadel systémů země voda a vzduch voda," říká spoluautor projektu Petr Okleštěk.

Ceny byly slavnostně vyhlášeny 26. března 2017 v pražském hotelu Pyramida.