AED project partnerem Galerie Jaroslava Fragnera

Společnost AED project uzavřela dlouhodobou smlouvu o spolupráci s prestižní českou architektonickou galerií – Galerií Jaroslava Fragnera v Praze.

AED project se stává jak partnerem galerie, tak i jednotlivých výstav. Galerie se zavazuje uvádět společnost jako partnera na všech tiskových materiálech vydávaných k jednotlivým výstavám i o instituci samotné.

První expozicí, kterou společnost podpořila, byla výstava mladých českých a slovenských architektonických ateliérů 20 after 20 (Praha, listopad 2009 - leden 2010; Bratislava, leden - únor 2010; Brno; Ostrava).

Součástí dohody je i plánovaná výstava AED project v září 2010 v prostorech galerie. Smlouva o spolupráci platí do konce roku 2010, výši podpory oba partneři po dohodě neuvádějí.