AED a GJF partnerství 2013

AED project bude i v roce 2013 hlavním partnerem nejprestižnější domácí architektonické galerie - Galerie Jaroslava Fragnera v Praze.

gjf_Logo.jpg

Oba subjekty tak navazují na několikaletou úspěšnou spolupráci, která vyvrcholila v roce 2010 výstavou AED - Inženýři v galerii. Přesný program galerie na letošní rok najdete zde. O zvláštních akcích AED v GJF vás budeme informovat.