20 let AED project - kniha

PDF

Editor: Matej Šišolák Autoři textů: John Eyre, Radomíra Sedláková a Matej ŠišolákPřeklad: Filip Šenk Fotografie: archiv AED project, a. s.; archiv Aulík Fišer architekti, s. r. o.; archiv SHA, s. r. o.; archiv Průmstav, a. s.;Ing. arch. Pavel Boček; Richard Bryant; Richard Davies; Peter Frolo; Ester Havlová; Jaroslav Hejzlar; MgA. Aleš Jungmann; Iveta Kopicová; Andrea Lhotáková; Simon Menges; Radek Plíhal; Pepa Středa; Filip Šlapal; Pavel Štecha;Ing. arch. Vojtěch Vecán Grafická úprava: Marta Maštálková Jazyková úprava: Lenka Prokopcová Produkce: Dagmar Valníčková, Jolana Moravcová Vydal: AED project, a.s., Pod radnicí 1235/2A, 150 00 Praha 5 Počet stran: 212 Tisk: North Atlantic Corporation, s. r. o.; Praha 4 ISBN 978-80-260-2944-1


Portheimka Center

Přemysl Veverka, Ivan Matějka, Zdeněk Lukeš, Pavel Vlček a Martin Ebela, Slavné stavby Prahy 5, str. 77

Nová stavba starou nepohltila ani neznásilnila, jenom si zajišťuje svou vlastní identitu, o kterou se nemíní dělit,« okomentoval rekonstrukci historik architektury Pavel Halík. Zdařilá rekosntrukce si našla místo mezi nejzajímavějšími stavbami Prahy 5 z vydavatelství Foibos.

více